Industrial Cobotics

Industrial Cobotics is in de Benelux verdeler van gerenommeerde robot merken als UR – Universal
Robots en MiR – Mobile Industrial Robots, die elk wereldwijd marktleider zijn in hun specialiteit.

Verder wordt dit gamma aangevuld en uitgebreid met een top selectie van specifieke UR+ en MiR Go
toebehoren zoals kwalitatieve cobot grijpers, visie -en lineair systemen en software alsook
gebruiksklare oplossingen zodat machinebouwers en integratoren, maar ook aan OEM en
eindgebruikers tot een snelle en eenvoudige “Plug and Produce” kunnen komen.

Opleidingen
IC-Industrial Cobotics is niet alleen leverancier van UR en MiR robots maar verzorgt ook de nodige
opleidingen op verschillende kennisniveaus om er zo mee zorg voor te dragen dat steeds de
gewenste resultaten succesvol bereikt worden.
Industrial Cobotics is een officieel UR trainingscentrum.

Service en Support
Om het optimale gebruik en de hoogst mogelijk ROI te waarborgen na in dienst name van de UR
en/of MiR robot, biedt Industrial Cobotics uiteraard ook de nodige Service en Support aan.

Dit zowel in het voortraject met technisch en commercieel advies, realistische simulaties als in het na
traject met service, en indien nodig met herstellingen.