The Cobot Community

The Cobot Community

The Cobot Community heeft tot doel om via een laagdrempelig “try-before-you-buy” werkwijze bedrijven te helpen bij het automatiseren van haar bedrijfsprocessen en kennis te laten maken met de mogelijkheden van Cobots hierin. Binnen de community werken kennisinstellingen (Hogescholen/Universiteiten), hard- en softwareleveranciers met u samen om zo snel mogelijk concrete toepassingen operationeel te krijgen op uw locatie.